Spring naar content

Het behandeltraject

Behandeling bij de Piet Roordakliniek start bij jezelf. In de Piet Roordakliniek helpen we je stoppen met je middelengebruik. Daarnaast willen we voorkomen dat je weer in de gevangenis belandt.

Aanmelding

Jouw aanmelding voor een behandeling in de kliniek is op basis van een forensische titel, oftewel een justitiële titel. Deze aanmelding wordt gedaan door de Reclassering of de gevangenis (PMO) bij het IFZ (Indicatiestelling Forensische Zorg: dit is een onafhankelijke Indicatiesteller).

Opname

Voor je opgenomen wordt is het prettig om te weten waar je terecht komt. Probeer als dit lukt, je hier op voor te bereiden. Op de dag van opname krijg je veel informatie, en in de eerste periode ben je vooral bezig om te wennen, iedereen te leren kennen, en te ontdekken wat de mogelijkheden voor jou zijn tijdens deze behandeling. Vaak een lastige periode, die best veel van je vraagt. 

Detox

Soms is er eerst sprake van een detox periode, dit vindt plaats op de afdeling waar je bent opgenomen. Voor jou zullen dan andere afspraken gelden, totdat je detox is afgerond. Daarna draai je volledig mee met het programma van de afdeling. Als voor jou geldt dat je een vrij lastig detox periode zult hebben, kan er ook gekozen worden om dit op een aparte detox afdeling te doen, in een andere kliniek van Tactus.

Behandeling

Behandeling gaat over jou, en hoe jij kunt omgaan met wat je dwars zit, wat je inspireert, wat je belemmert en waar je gemotiveerd van raakt. We bieden de mogelijkheid om hier mee te oefenen, stap-voor-stap. 

Vervolgzorg

Einde behandeling of einde forensische titel? Er zijn meerdere momenten waarop er een stap gemaakt wordt naar vervolgzorg. Dit heeft meestal te maken met een volgende stap in de de behandeling, maar kan soms ook te maken hebben met een verandering van financiering omdat de forensische (justitiële) titel afloopt.

Zelfstandig

Klaar voor de next step? Zelfstandig verder, met een stevig netwerk om je heen, of een kort lijntje met eventuele hulp(verlening). In deze situatie geven we vaak toch het advies om contact te houden met bijvoorbeeld een zelfhulpgroep of lotgenoten. Soms kan het leven flink lastig zijn, en is het fijn om te kunnen steunen op mensen die begrijpen wat voor jou de risico’s zijn op dat moment.

Geen standaardbenadering

Wij bieden hulp op maat aan. Niet ieder behandeltraject verloopt volgens deze route. En niet iedereen zal zijn of haar weg naar herstel in zijn geheel bij de Piet Roordakliniek doorlopen.

Gerelateerd

Jouw aanmelding voor een behandeling in de kliniek is op basis van een forensische titel, oftewel een justitiële titel.
Jouw behandeling is gericht op je verslaving maar ook op het voorkomen van terugval in crimineel of delict gedrag.
Einde behandeling of einde forensische titel? Dit heeft meestal te maken met een volgende stap in de de behandeling, maar kan soms ook te maken hebben met een verandering van financiering omdat de forensische (justitiële) titel afloopt.