Spring naar content

Voor verwijzers

De Piet Roordakliniek kan professionals binnen de forensische zorg, zoals reclasseringsmedewerkers, PMO-medewerkers uit de PI en indicatiestellers bij IFZ, voorzien van informatie over de verslaving.

Daarnaast is de verbinding tussen verslaving en delict, en de inschatting van het recidiverisico bij een terugval in één van beide, of beide, een belangrijke factor. Dit is bepalend voor de keuze bij de start van behandeling als ook bij vervolgzorg.

Klinische zorg

Indicatiestelling is het vaststellen van de zorgbehoefte en de eventuele beveiligingsnoodzaak van de justitiabele. De indicatiestelling vindt onafhankelijk van het zorgaanbod en de zorginkoop plaats. 

Forensische zorgtitels

Forensische zorg wordt meestal door een rechter opgelegd. De forensische zorgtitel is de bekostigingsgrondslag voor vergoeding door het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Er zijn 28 forensische zorgtitels.

Keten forensische zorg

Het huidige systeem van forensische zorg kent een duidelijke rol- en taakverdeling voor alle betrokken partijen in de keten. In Nederland zetten veel instellingen en organisaties zich in voor de forensische zorg. 

  • Zorgaanbod Piet Roordakliniek

    Wij zijn gespecialiseerd in zorgverlenen aan cliënten die veelvuldig met justitie in aanraking zijn gekomen, langdurig verslaafd zijn en niet in staat zijn om dit patroon te doorbreken. In onze klinieken bieden we behandeling aan deze groep cliënten door middel van een geïntegreerde benadering, waarbij gelijktijdig aandacht is voor de verschillende probleemgebieden.

Kennisbevordering via Tactus

  • Trainingen

    Middelengebruik op de werkvloer is geen alledaags onderwerp. Maar ook weer geen zeldzaamheid. Daarom is het goed om kennis over dit onderwerp en huis te hebben. Moederbedrijf Tactus Verslavingszorg biedt trainingen aan.

  • Kennisplein

    Als expert op het gebied van verslavingszorg, streven we er ook naar om een kennisbaken te zijn. Alle informatie staat verzameld op de website van Tactus Verslavingszorg. Je kunt filteren op het thema forensisch verslavingszorg.