Spring naar content

Hulpaanbod

Naast werk en sport, besteed je een deel van je tijd aan therapie, zowel in de groep als individueel. Tijdens de behandeling neem je veel tijd voor het leren omgaan met je verslaving (middelengebruik), maar ook aan je delictgedrag (criminaliteit). Het individuele behandelprogramma wordt afgestemd op jouw zorgvragen en leerdoelen.

Onderdelen in de behandeling kunnen bijvoorbeeld zijn:

Vroegsignalering

Als je leert om op tijd te herkennen wanneer je in een risicovolle situatie komt, heb je tijd om dit te voorkomen en/of hulp te vragen

LVB, ADHD, Psychiatrische kwetsbaarheid – aangepaste trainingen en aanbod

Niemand is gelijk. We zijn allemaal verschillend als het gaat om wat we kunnen begrijpen, aanvoelen, leren, hoe we communiceren en met elkaar omgaan, hoeveel we aankunnen. Allerlei vormen van intelligentie, die samen een stukje bepalen van wie je bent. Samenwerken lukt alleen als we met elkaar rekening houden en onze manier van werken proberen aan te passen aan wat voor jou goed te volgen is.

Psychotherapie

Soms zit er in ons denken en doen iets hardnekkig vastgezet, en is het moeilijk om dit te veranderen. Vaak is het dan goed om individuele therapie te zoeken naar de oorsprong en te werken aan verandering in hoe je ergens over denkt, en daarmee vaak ook je gedrag wat daarbij hoort.

Psychomotore therapie (PMT)

Behandelen is iets wat we vaak doen door veel te praten. Soms heel fijn, maar niet iedereen is even goed in vertellen wat hem dwarszit. Dan is het fijn om te werken met een therapeut die met jou gaat werken aan hoe jij je voelt in je lijf. Hoe herken jij dat je boos of gespannen bent? Welk lichamelijk gevoel hoort daarbij? En kun je dit veranderen door je lichaam een andere opdracht te geven, jezelf af te leiden? Samen zoeken naar wat werkt zonder de taal van woorden, met de taal van je lichaam.

Schematherapie

Soms kun je al precies voorspellen hoe het gaat: zij zegt dit, dan voel ik dat, en dan gebeurt er dit, en dan reageer ik zo: patronen of schema’s waarvan we weten dat het niet werkt, maar toch wordt je als vanzelf meegenomen. Je ‘trapt’ er als het ware in, met open ogen. Oefenen om deze schema’s te leren herkennen, leren waar ze vandaan komen, en oefenen om het anders te doen, is een stap in de richting van het doorbreken van die ervaring. Op de afdeling oefen je met elkaar en zul je vaak ook van elkaar herkennen hoe het werkt.

Herstelgericht werken met ervaringsdeskundigen

“Hoe kun je mij nu helpen, als je niet weet hoe het is?” Ondersteuning in de behandeling van begeleiders die zelf ook een achtergrond hebben in de hulpverlening en bij justitie. Begrip, bevestiging maar ook een perspectief wat je kunt als je 100% voor je eigen herstel gaat. Een waardevolle aanvulling in de behandeling.

Dagbesteding

Tijdens je behandeling ligt de focus niet op werken. Maar toch is het belangrijk om naast met je hoofd ook met je handen, of met een ander deel van je hersenen bezig te zijn. Dit geeft rust, tijd om te denken, of juist even niet te denken. Tijd om te ontdekken wat je leuk vindt, of tijd om iets te maken wat waarde heeft voor degene die het koopt of krijgt. Leren van instructies van een werkbegeleider, samenwerken met een medecliënt, je doet tegelijkertijd nieuwe vaardigheden op of oefent wat je al een tijdje niet meer hebt gedaan.

Zingeving

Door middel van zingeving komen verschillende thema’s aan de orde in de behandeling, omdat er een persoonlijke waarde aan verbonden is. Deze waarde kan motiveren tot verandering. Want als het zin heeft, krijg je er weer zin in. Wat geeft jou hoop en maakt dat jij je voor 100% wil inzetten voor jouw behandeling?

Medicatie

In onze kliniek worden geen benzodiazepinen voorgeschreven. Gebruik van benzodiazepinen wordt volledig afgebouwd en gestopt. Ons beleid is dat je geen verlof krijgt, zolang je benzodiazepinen gebruikt of in de afbouwfase zit. Verlof wordt pas besproken als deze medicatie is afgebouwd en/of omgezet.

In onze kliniek worden voor ADHD alléén langwerkende middelen voorgeschreven. (Als je nu een kortdurend middel zoals Ritalin gebruikt, wordt dit dus omgezet in een langwerkend middel.)

Psychologisch onderzoek

Bij start van de behandeling wordt een psychologisch onderzoek gedaan. Dit onderzoek helpt om een beeld te krijgen van wie je bent en waar je goed in bent of juist nog kunt leren. De tests gaan over wat jij goed kunt, maar ook over je persoonlijkheid en wat je belangrijk vindt.