Spring naar content

Behandeltraject

Aanmelding

Jouw aanmelding voor een behandeling in de kliniek is op basis van een forensische titel, oftewel een justitiële titel. Deze aanmelding wordt gedaan door de Reclassering of de gevangenis (PMO) bij het IFZ (Indicatiestelling Forensische Zorg: dit is een onafhankelijke Indicatiesteller). 

Een Indicatiestelling is een beschrijving van wie je bent en welke hulp je nodig hebt. Deze indicatiestelling is nodig om een goede match te maken een kliniek die past bij jou en jouw hulpvragen. Daarnaast moeten we ook rekening houden met wat je wel en/of niet mag vanwege de forensische (justitiële) titel die je hebt. De kliniek waarvoor je aangemeld wordt kan jou helpen en begeleiden op al deze onderdelen.

Forensische (justitiële) titelszijn een belangrijk uitgangspunt, omdat ze de basis vormen voor de financiering van de behandeling, en je op basis van de duur van de titel ook weet hoe lang deze financiering loopt. Belangrijk, want je weet dus al bij de start, wanneer je misschien vervolgzorg moet regelen. Fijn om te weten, want vaak zijn wachtlijsten best lang, en is het goed om hier al vroeg over na te denken.

Matching

Op basis van alle informatie over jou wordt er gekeken welke kliniek(en) er zijn die bij jou passen, en je een goede behandeling kunnen bieden. Ook wordt er gekeken of ze op korte termijn een plek beschikbaar hebben. Soms kan het even duren voor je opgenomen kunt worden.

Behandeling bij de Piet Roordakliniek start bij jezelf. In de Piet Roordakliniek helpen we je stoppen met je middelengebruik. Daarnaast willen we voorkomen dat je weer in de gevangenis belandt.

Lees meer