Spring naar content

Behandeltraject

Vervolgzorg

Einde behandeling of einde forensische titel? Er zijn meerdere momenten waarop er een stap gemaakt wordt naar vervolgzorg. Dit heeft meestal te maken met een volgende stap in de de behandeling, maar kan soms ook te maken hebben met een verandering van financiering omdat de forensische (justitiële) titel afloopt.

In alle gevallen is het belangrijk om al zo snel mogelijk in de behandeling een plan te hebben wat de volgende stap kan zijn en je hier op voorbereiden. Wachttijden kunnen soms flink oplopen voor vervolgzorg.

Wonen 

Wil je na je behandeling nog niet de stap maken naar zelfstandig verder gaan, dan kan een vorm van beschermd of begeleid wonen een goede oplossing zijn. Je neemt steeds meer regie in eigen hand, maar kunt nog steeds terugvallen op de begeleiding of behandeling, en het geeft extra veiligheid om in een omgeving te wonen waar middelengebruik niet is toegestaan en gecontroleerd kan worden. Een extra steuntje in de rug. 

Ambulante behandeling / begeleiding 

De volgende stap is nog wel met begeleiding en/of behandeling, maar je woont daarbij wel zelfstandig, in eigen beheer. 

Behandeling bij de Piet Roordakliniek start bij jezelf. In de Piet Roordakliniek helpen we je stoppen met je middelengebruik. Daarnaast willen we voorkomen dat je weer in de gevangenis belandt.

Lees meer